Når du indtaster din adresse, skal du ikke skrive hele adressen, ved f.eks. Skovvej skal der kun skrives Skov, så kommer der en liste under adressefeltet, her skal du klikke på det rigtige gadenavn. Herefter trykker du på den lille pil og du kan her klikke på det rigtige husnr.