Gå direkte til indhold
Indhold start

1. Anmelder

Fraktioner

De mest almindelige typer er udfyldt
OBS! Asbest og PCB-holdigt affald skal anmeldes i andre skemaer

Du kan finde disse anmeldelsesskemaer på AffaldPlus hjemmeside´ eller her på virk.dk

Farligt affald, der fremkommer ved bygge- og anlægsarbejde eller andre aktiviteter, skal også anmeldes.
 

Affaldstype EAK-
kode
Emballering Egenskaber Mængde pr. år
eller aktivitet
kg
Affaldstyper og EAK-koder kan findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 2